Omdat we onze cliënten de best mogelijk zorg willen bieden, is het essentieel dat onze medewerkers het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom investeren we voortdurend in de ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden. We werken aan een open, actiegerichte cultuur, waarin talent alle ruimte krijgt.

Trainingen en workshops

We bieden medewerkers een breed aanbod van trainingen en workshops, waarmee zij hun professionele rol voortdurend kunnen blijven ontwikkelen. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van de expertise van eigen medewerkers. Als je zelf graag een training geeft, dan krijg je van ons een workshop didactische vaardigheden aangeboden. Je kunt dan naast je reguliere werk worden ingezet voor bij- en nascholingstrajecten. De kwaliteit van deze trajecten evalueren we voortdurend.

Persoonlijke ontwikkeling

Omdat je professionele functioneren niet los gezien kan worden van je functioneren als mens, stimuleren we ook je persoonlijke ontwikkeling. Als werkgever wil GGz Breburg je op allerlei manieren inspireren om vitaal en inzetbaar te blijven.