Sinds 1994 heeft GGz Breburg een erkenning voor de opleiding tot psychiater. De opleiding psychiatrie van GGz Breburg heeft een erkenning voor het algemene deel van de opleiding en alle drie de aandachtsgebieden: volwassenen, kinder- en jeugd, en ouderenpsychiatrie. In het opleiden van psychiaters werken we samen in het opleidingsconsortium Zuid-Nederland Noord.

Opleiden voor de toekomst

In het opleiden van psychiaters van de toekomst werken Reinier van Arkel uit ’s-Hertogenbosch, GGZ Oost-Brabant uit Oss en Helmond, GGz Breburg uit regio Breda en Tilburg, Vincent van Gogh uit regio Venray en Venlo én het Elisabeth Tweestedenziekenhuis (ETZ) uit Tilburg intensief samen. Wij vormen het opleidingsconsortium Zuid Nederland Noord en nemen samen elk jaar 18 artsen in opleiding tot psychiater.
Soms zijn er meer gegadigden voor een opleidingsinstelling dan voor een andere. In onderlinge samenspraak zorgen we dan dat toch alvast gestart kan worden, met een mogelijk vervolg in de instelling van eerste voorkeur. 

Regionaal onderwijs

Naast het lokale onderwijs in de eigen opleidingsinstelling wordt door jou als AIOS van het consortium gezamenlijk regionaal onderwijs gevolgd. Het gaat om cursussen over psychiatrische stoornissen en de behandeling en om onderwijs in psychotherapie.
Hierbij wordt de lesstof aangehouden die door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie is ontwikkeld.

Psychiatrie in volle breedte

In ons consortium kun je de psychiatrie in de volle breedte leren. In het algemene deel van de opleiding (2,5 jaar) kunnen stages worden gevolgd bij de GGZ, in het ziekenhuis, klinisch of ambulant, binnen de aandachtsgebieden volwassenen, kinder- en jeugd, en ouderen. In de vervolgfase van 2 jaar kan men zich specialiseren tot ouderenpsychiater, tot kinder- en jeugdpsychiater of tot volwassenenpsychiater.

Individueel opleidingsplan met vele mogelijkheden

In het individuele opleidingsplan dat je als AIOS met je opleider maakt, kan gekozen worden voor nadere verdieping, naar gelang jouw specifieke belangstelling. Zo kun je je richten op een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld patiënten met eetstoornissen of psychiatrie rondom de bevalling. Denk ook aan bepaalde biologische behandelingen leren uitvoeren, bijvoorbeeld Electro Convulsietherapie, of het eigen maken van een bepaalde psychotherapeutische richting.
Bij de verschillende instellingen zijn hiertoe specifieke mogelijkheden. Zo kan je bijvoorbeeld in het ETZ en bij Reinier van Arkel de stage ziekenhuispsychiatrie volgen. Bij GGz Breburg kun je een stage psychotherapie ‘Mentalization Based Treatment’ volgen, of bij Vincent van Gogh een stage neuropsychiatrie. Maar denk ook aan een stage psychiatrie bij GGZ Oost-Brabant bij mensen met een verstandelijke beperking of aan een stage neuropsychiatrie bij deze organisatie bij mensen met niet aangeboren hersenletsel. Bij Reinier van Arkel behoort een stage psychotraumabehandeling bij asielzoekers en oorlogsveteranen tot de mogelijkheden. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele mogelijkheden. 

Wetenschappelijk of promotieonderzoek doen?

Binnen ons consortium bestaat ook de mogelijkheid om de opleiding tot psychiater te combineren met wetenschappelijk onderzoek of met promotieonderzoek, bijvoorbeeld bij GGz Breburg. Bij Reinier van Arkel bestaat de mogelijkheid om, naast de opleiding tot psychiater, opgeleid te worden tot klinisch farmacoloog.

AIOS (GGz Breburg) over de opleiding: “De opleiding geeft de mogelijkheid om je zeer breed te oriënteren en te verdiepen tot psychiater. Er zijn veel verschillende stageplekken om uit te kiezen en je traject te bepalen, met name ook in de sociale psychiatrie. Verder is er een bijzonder groepsgevoel in de groep van betrokkenen bij de opleiding, wat steun biedt en elkaar verder helpt."

AIOS (ETZ) over stage ziekenhuispsychiatrie: “Gevarieerde patiëntenpopulatie, leuk om diagnostiek te doen bij vaak eerste presentatie in psychiatrie. Er is veel verdieping mogelijk. Het onderwijs toegespitst op somatiek en psychiatrie is erg waardevol. Tijdens consulten vraagt de interactie met andere specialismen alertheid op hoe naar een “psychiatrisch patiënt” gekeken wordt.”

AIOS (GGZ Oost-Brabant) over de opleiding: “De opleiding biedt je de mogelijkheid om een hele goede psychiater te worden, die ook in staat is leiding te geven aan een team, afdeling of meer. Daarnaast kun je je extra bekwamen in psychotherapie of wetenschap. Het is fijn om daar in een groep mee bezig te zijn."

Interesse?

Ben je geïnteresseerd om te praten over een opleidingsplaats bij consortium Zuid-Nederland Noord? Neem dan contact op met een van de opleiders voor nadere informatie.

Telefoonnummers opleidingssecretariaten:

 • GGz Breburg
  (opleider Ingrid Willems)
  Secretariaat: 088-0161788
 • Reinier van Arkel
  (opleider Koen Grootens)
  Secretariaat: 073-6586726
 • Elisabeth Tweestedenziekenhuis
  (opleider Sabine Swolfs)
  Secretariaat: 013-2210350
 • GGZ Oost-Brabant
  (opleider Ingrid Willems)
  Secretariaat: 06- 82332265
 • Vincent van Gogh
  (opleider Frank van der Heijden)
  Secretariaat: 0478-527339