De Breburg Academie organiseert regelmatig referaten, waar collega’s op wetenschappelijk niveau kennis delen over allerlei onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan een presentatie over een lopend onderzoek, een nieuwe behandelmethode, of aan een eindreferaat als afronding van een opleiding.

Iedereen is welkom

De referaten zijn voornamelijk bedoeld voor psychiaters (i.o.), psychologen (i.o.), verpleegkundig specialisten (i.o.) en vaktherapeuten, maar ze zijn zeker ook voor andere professionals interessant! De avonden zijn een uitgelezen kans om je kennis bij te spijkeren en andere vakgenoten te ontmoeten. Iedereen is van harte welkom, ook externe relaties. Deelname is gratis.

Refereeravond 12 december 2018

Referaat 1

Elektroconvulsietherapie (ECT) bij therapieresistente depressie en manieën (eindreferaat)

D. Craciun, Arts in opleiding tot Specialist (AIOS Psychiatrie), werkzaam bij GGz Breburg.

In dit eindreferaat wordt onderzoek naar ECT gepresenteerd. Na afloop van dit referaat zijn
de aanwezigen geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek, kennen zij de inhoud
van de wetenschappelijke literatuur mbt dit onderwerp en hebben zij inzicht in de lokale
behandelvoorkeuren van de Nederlandse ECT-centra rondom dit thema. Dit kan vervolgens
toegepast worden in de eigen praktijksituatie.

Referaat 2

Resource Groep Assertive Community Treatment (RACT); landelijk onderzoek naar de effecten van RG op de mate van herstel en de toepassing in de sGGz.

Drs. B.H.A. Breugelmans, GZ psycholoog en manager behandelzaken Centrum voor Psychose GGz Breburg, Drs. C. Koks, GZ psycholoog in opleiding tot Specialist en projectleider RACT HIC/Join GGz Breburg.

Resource Groep Assertive Community Treatment (RACT) is een nieuwe variant op ACT. Het klassieke ACT-model wordt gecombineerd met zogenaamde resource groups (RGs). Ian Falloon voegde deze dimensie toe aan het model. In het RACT model maken de patiënt en zijn of haar familieleden en naasten onderdeel uit van een resource groep. De patiënten, familie en naasten worden getraind in manieren om beter te communiceren en om te gaan met stress en nadrukkelijk de regie over de behandeling op te pakken.

Meer informatie

Bekijk de folder.

Inschrijven en accreditatie

Medewerkers van GGz Breburg kunnen zich inschrijven via Eduweb. Alle overige deelnemers kunnen zich hier inschrijven. Voor de referaten is accreditatie aangevraagd bij de NVvP, NvP, FGzPt, NIP/NVO kind en jeugd, het Register Verpleegkundig Specialisten en SRVB voor vaktherapeuten. Je ontvangt een certificaat van deelname.