De Breburg Academie organiseert regelmatig referaten, waar collega’s op wetenschappelijk niveau kennis delen over allerlei onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan een presentatie over een lopend onderzoek, een nieuwe behandelmethode, of aan een eindreferaat als afronding van een opleiding.

Iedereen is welkom

De referaten zijn voornamelijk bedoeld voor psychiaters (i.o.), psychologen (i.o.), verpleegkundig specialisten (i.o.) en vaktherapeuten, maar ze zijn zeker ook voor andere professionals interessant! De avonden zijn een uitgelezen kans om je kennis bij te spijkeren en andere vakgenoten te ontmoeten. Iedereen is van harte welkom, ook externe relaties. Deelname is gratis.

Refereeravond 31 oktober 2018

Referaat 1

Inhoudelijke opzet nieuwe observatieafdeling expertisecentrum ouderen GGz Breburg en Thebe

P. Tieleman, Verpleegkundig Specialist ouderenpsychiatrie, R. Nieuwlands, Specialist Ouderengeneeskunde, beide werkzaam bij GGz Breburg Centrum Senioren. M. Feskens, GZ Psycholoog, R. Braspenning, verpleegkundige, beide werkzaam bij Thebe.

Dit referaat gaat over de inhoudelijke (methodische) opzet van een gezamenlijke observatie afdeling tussen GGz Breburg en VVT organisatie Thebe.  In 2021/2022 wordt er in Breda een expertisecentrum gerealiseerd.

Referaat 2

VERS bij ouderen: onbekend maakt onbenut!

A.Videler, GZ Psycholoog, Psychotherapeut, senior wetenschappelijk onderzoeker, G. de Bruijn, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, beide werkzaam bij GGz Breburg Centrum Senioren.

VERS (Vaardigheidstraining EmotieRegulatieStoornis) is een bewezen effectieve psychotherapeutische behandeling voor borderline persoonlijkheidsstoornis bij volwassenen. VERS bij ouderen is een nog onontgonnen terrein, zowel klinisch als wetenschappelijk.

Meer informatie.

Inschrijven en accreditatie

Medewerkers van GGz Breburg kunnen zich inschrijven via Eduweb. Alle overige deelnemers kunnen zich hier inschrijven. Voor de referaten is accreditatie aangevraagd bij de NVvP, NvP, FGzPt, NIP/NVO kind en jeugd, het Register Verpleegkundig Specialisten en SRVB voor vaktherapeuten. Je ontvangt een certificaat van deelname.