De Breburg Academie organiseert regelmatig referaten, waar collega’s op wetenschappelijk niveau kennis delen over allerlei onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan een presentatie over een lopend onderzoek, een nieuwe behandelmethode, of aan een eindreferaat als afronding van een opleiding.

Iedereen is welkom

De referaten zijn voornamelijk bedoeld voor psychiaters (i.o.), psychologen (i.o.), verpleegkundig specialisten (i.o.) en vaktherapeuten, maar ze zijn zeker ook voor andere professionals interessant! De avonden zijn een uitgelezen kans om je kennis bij te spijkeren en andere vakgenoten te ontmoeten. Iedereen is van harte welkom, ook externe relaties. Deelname is gratis.

Refereeravond 20 februari 2019

Referaat 1

Intimiteit en seksualiteit van mensen met dementie (promotieonderzoek)

Dr. T.S.M. Roelofs, psycholoog in opleiding tot GZ psycholoog, gepromoveerd in september
2018, werkzaam bij GGz Breburg, Stichting Schakelring en Tranzo.

Vragen rondom intimiteit en seksualiteit van mensen met dementie komen regelmatig naar
voren in de praktijk van de verpleeghuiszorg. Deze vragen worden vaak gesteld in het kader
van probleem- of onbegrepen gedrag. Maar hebben mensen met dementie geen gezonde
behoefte meer aan intimiteit en seksualiteit? Wordt dit gedrag als zodanig moeilijk ervaren
dat het altijd als een probleem of ontremming wordt gezien? Dit onderzoek is opgezet om
voor zowel praktijk, als wetenschap een zinvolle bijdrage te leveren, met behulp van de
volgende onderzoeksvraag: 'Hoe kan er zo goed mogelijk ingespeeld worden op de wensen en behoeften van mensen met dementie in het verpleeghuis, als het gaat over intimiteit en seksualiteit?'

Referaat 2, deel 1

ACT your way!

Mw. E.W.M. van Oppen, GZ psycholoog in opleiding tot Klinisch Psycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog NIP. Mw. M.H.Y. van der Zee, Klinisch Psycholoog, Klinisch Neuropsycholoog en Psychotherapeut. Beide werkzaam bij GGz Breburg.

In dit referaat wordt ingegaan op de wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit van ACT bij volwassenen met pijn en depressieve klachten. Vervolgens zal het programma ACT your Way! worden gepresenteerd voor de behandeling van jongeren tussen de 15 en 25 met chronische depressieve klachten.

Referaat 2, deel 2

Cognitieve gedragstherapie (CGT) bij patiënten met een obsessieve compulsieve stoornis (OCS)

Mw. M.J.M. den Oudsten, GZ psycholoog in opleiding tot Klinisch Psycholoog. Dhr. D.A. Khasho, GZ psycholoog in opleiding tot Klinisch Psycholoog. Beide werkzaam bij GGz Breburg.

Behandeling met EV en responspreventie is een groot aantal onderzoeken effectief gebleken. In een recente meta-analyse werd verschillende CGT behandelingen van diverse stoornissen vergeleken en werd het grootste effect gevonden van bij OCS. EV alleen leidt tot angstvermindering en responspreventie alleen tot een reductie van dwanghandelingen.

Meer informatie

Bekijk de folder.

Inschrijven en accreditatie

Medewerkers van GGz Breburg kunnen zich inschrijven via Eduweb. Alle overige deelnemers kunnen zich hier inschrijven. Voor de referaten is accreditatie aangevraagd bij de NVvP, NvP, FGzPt, het Register Verpleegkundig Specialisten en SRVB voor vaktherapeuten.