De Breburg Academie organiseert regelmatig referaten, waar collega’s op wetenschappelijk niveau kennis delen over allerlei onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan een presentatie over een lopend onderzoek, een nieuwe behandelmethode, of aan een eindreferaat als afronding van een opleiding.

Iedereen is welkom

De referaten zijn voornamelijk bedoeld voor psychiaters (i.o.), psychologen (i.o.), verpleegkundig specialisten (i.o.) en vaktherapeuten, maar ze zijn zeker ook voor andere professionals interessant! De avonden zijn een uitgelezen kans om je kennis bij te spijkeren en andere vakgenoten te ontmoeten. Iedereen is van harte welkom, ook externe relaties. Deelname is gratis.

Refereeravond 11 december 2019

Referaat 1

Titel: Dynamische Interpersoonlijke Therapie in groep bij Ouderen (eindreferaat)
MJM den Oudsten Msc, GZ psycholoog in opleiding tot Klinisch Psycholoog, werkzaam bij GGz Breburg Personacura.

Referaat 2

Deel 1. Titel: Het effect van Bed Op Recept (BOR) op het voorkomen van crisis en destructief gedrag (eindreferaat)
MBG Emmen, verpleegkundige in opleiding tot specialist GGz, werkzaam bij GGz Breburg ART Breda.

Deel 2. Titel: Bewegingsstoornissen bij jeugdigen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) met antipsychoticagebruik (eindreferaat)
HAMM Smits, verpleegkundige in opleiding tot specialist GGz, gedetacheerd bij De Hondsberg vanuit GGz Breburg.

Deel 3. Titel: Veilig en Beschermend, een kwalitatief onderzoek naar de ervaren gevoelens van veiligheid van cliënten die opgenomen zijn op de High en Intensive care afdelingen van GGz Breburg (eindreferaat)
Y. van Bezooijen, verpleegkundige in opleiding tot specialist GGz, gedetacheerd bij De Hoop GGz vanuit GGz Breburg.

Meer informatie

Bekijk de folder.

Inschrijven en accreditatie

Medewerkers van GGz Breburg kunnen zich inschrijven via Eduweb. Alle overige deelnemers kunnen zich hier inschrijven. Voor de referaten is accreditatie aangevraagd bij de NVvP, NvP, FGzPt, het Register Verpleegkundig Specialisten en SRVB voor vaktherapeuten.