Jaarlijks starten bij GGz Breburg 4 verpleegkundigen met de opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGz (VSGGZ). Het cursorische gedeelte van de opleiding wordt verzorgd in het opleidingscentrum van de opleidingsinstelling GGZVS, in Utrecht. De opleiding tot VSGGZ duurt 3 jaar voltijds (36 uur) en start jaarlijks in januari. GGz Breburg vormt een opleidingsconsortium met GGZ Westelijk Noord Brabant.

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Het zwaartepunt van de driejarige opleiding ligt bij het praktijkonderwijs. Eén dag per week krijg je theorielessen. Je maakt deel uit van een uitgebreid landelijk netwerk en krijgt les van professionals, die op de werkvloer hun sporen verdiend hebben. Je verdiept je in diagnostiek en behandelingen in de cliëntenzorg en stelt de behandeling bij op grond van de resultaten. Je leert een onderzoek op te zetten en uit te voeren. In de directe zorg leer je over innovatie en zorgbeleid, preventie en consultatie. Je besteedt aandacht aan coaching en deskundigheidsbevordering.

In alles wat je doet werk je samen met (werk)begeleiders en je praktijkopleider in een meester – gezelverhouding. Praktijkervaring en theorie komen samen in producten die ten behoeve van de opleiding moeten worden aangeleverd.

Je werkzaamheden

De werkzaamheden zijn grotendeels onder te verdelen in drie belangrijke beroepscompetenties die het Verpleegkundig Specialisme typeren: klinisch handelen waar het (regie)behandelaarschap verder inhoud krijgt, met daarin ook vertegenwoordigd farmacologie en somatisch onderzoek, innovatie met daarin vertegenwoordigd coaching en deskundigheidsbevordering en wetenschappelijk onderzoek.

Je levert onder supervisie (regie)behandeling en begeleiding aan cliënten met complexe GGZ-problematiek. Vanuit een autonome verantwoordelijkheid geef je leiding en sturing aan het verpleegkundig kwaliteitsbeleid en aan de ontwikkeling van nieuwe verpleegkundige zorg- en hulpverleningsconcepten op centrum- en instellingsniveau. Je bent betrokken bij wetenschappelijk onderzoek en je coacht en informeert de achterban in de professionalisering van hun vak. Je werkt 28 uur op de werkvloer en gaat 8 uur per week naar school.

Welke vooropleiding heb je nodig?

Je dient een uitgebreide sollicitatieprocedure te doorlopen, zowel bij de opleidingsinstantie als bij de opleiding, een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatie. Je dient minimaal 2 jaar ervaring te hebben als HBO-verpleegkundige in de GGZ. Ook dien je een portfolio aan te leggen waarmee je op minimaal 1 en maximaal 3 van de CanMED-competenties jouw bovengemiddeld functioneren aantoont.

Gezien de schaarste in opleidingsplekken worden de beste kandidaten voorgedragen.

Titel na diplomering

Als je deze opleiding volgt, heb je een aanstelling als Verpleegkundige In Opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ (VSio GGZ). De opleiding is erkend als Master of Science en leidt op tot inschrijving in het specialistenregister van de BIG (artikel 14).

Interesse?

Meer informatie kun je vinden op de www.ggzvs.nl of bij de opleider voor Verpleegkundig Specialist GGZ van GGz Breburg, f.dirkx@ggzbreburg.nl.