Spring naar de content

Vacatures

Bij GGz Breburg zijn we altijd op zoek naar krachtige professionals, die zich met hoofd, hart en handen willen inzetten voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid. Als jij zo iemand bent, dan komen we graag met je in contact.

Vaktherapeut PMT – Persoonlijkheidsstoornissen en Angst & Stemming

Standplaats: Breda

Functie: Sociaal agoog/GGZ agoog

Aantal uren: 24 uur per week

Maatschappelijk werker / Sociotherapeut

Standplaats: Tilburg

Functie: Sociaal agoog/GGZ agoog

Aantal uren: 10 - 16 uur per week

Medewerker Breburg Academie

Standplaats: Tilburg

Functie: Administratief/secretarieel

Aantal uren: 32 - 36 uur per week

Casemanager FACT

Standplaats: Etten-Leur

Functie: Verpleegkundig/verzorgend

Aantal uren: 28 - 36 uur per week

GZ-psycholoog – VIP

Standplaats: Gehele werkgebied GGz Breburg

Functie: Psychologen en psychotherapeuten

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Systeemtherapeut – Centrum voor Eetstoornissen

Standplaats: Breda en/of Tilburg

Functie: Sociaal agoog/GGZ agoog

Aantal uren: 24 - 32 uur per week

Klinisch Psycholoog Persoonlijkheidsstoornissen Breda

Standplaats: Breda

Functie: Psychologen en psychotherapeuten

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Senior Verpleegkundige / Coördinator Zorg Innovatie Centrum

Standplaats: Tilburg

Functie: Verpleegkundig/verzorgend

Aantal uren: 32 - 36 uur per week

Business Controller

Standplaats: Tilburg

Functie: Financieel

Aantal uren: 32 - 36 uur per week

Facilitair Medewerker

Standplaats: Breda

Functie: Facilitair

Aantal uren: 24 - 24 uur per week

Verpleegkundige – Dubbele Diagnose

Standplaats: Tilburg

Functie: Verpleegkundig/verzorgend

Aantal uren: 32 - 36 uur per week

Sociotherapeut – Dubbele Diagnose Kliniek

Standplaats: Tilburg

Functie: Sociaal agoog/GGZ agoog

Aantal uren: 32 - 36 uur per week

Basispsycholoog – Centrum voor Eetstoornissen

Standplaats: Breda

Functie: Psychologen en psychotherapeuten

Aantal uren: 32 - 36 uur per week

Casemanager – Individuele begeleiding

Standplaats: Gehele werkgebied GGz Breburg

Functie: Verpleegkundig/verzorgend

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Bewegingsagoog – HIC

Standplaats: Breda / Tilburg

Functie: Sociaal agoog/GGZ agoog

Aantal uren: 16 - 24 uur per week

GZ-psycholoog Angst- en Stemmingsstoornissen

Standplaats: Tilburg

Functie: Psychologen en psychotherapeuten

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Verpleegkundige – ART Tilburg Noord

Standplaats: Tilburg

Functie: Verpleegkundig/verzorgend

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

(Senior) Agogisch Medewerker – ART Klinische Woonbegeleiding

Standplaats: Etten-Leur

Functie: Sociaal agoog/GGZ agoog

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

(Senior) Agogisch Medewerker – ART Tilburg Noord

Standplaats: Tilburg

Functie: Sociaal agoog/GGZ agoog

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Verpleegkundig Specialist- Intensive Home Treatment (IHT)

Standplaats: Gehele werkgebied GGz Breburg

Functie: Verpleegkundig/verzorgend

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Systeemtherapeut

Standplaats: Tilburg

Functie: Sociaal agoog/GGZ agoog

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Kinder- en Jeugdpsychiater – Centrum Jeugd

Standplaats: Breda / Tilburg

Functie: Psychiaters en overige artsen

Aantal uren: 24 uur per week

Verpleegkundige – ART Dongen

Standplaats: Dongen

Functie: Verpleegkundig/verzorgend

Aantal uren: 28 - 36 uur per week

Senior Agogisch Medewerker – ART Dongen

Standplaats: Dongen

Functie: Sociaal agoog/GGZ agoog

Aantal uren: 28 - 36 uur per week

Zorgassistent – ART

Standplaats: Etten-Leur

Functie: Verpleegkundig/verzorgend

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Senior Agogisch Medewerker - ART Woonbegeleiding

Standplaats: Etten-Leur

Functie: Sociaal agoog/GGZ agoog

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Verpleegkundige - ART Klinische Woonbegeleiding

Standplaats: Etten-Leur

Functie: Verpleegkundig/verzorgend

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Klinisch Psycholoog Angst- en Stemmingsstoornissen

Standplaats: Tilburg

Functie: Psychologen en psychotherapeuten

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

GZ-psycholoog Team Bipolaire stoornissen

Standplaats: Tilburg

Functie: Psychologen en psychotherapeuten

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

GZ-psycholoog – ADHD volwassenen

Standplaats: Breda / Tilburg

Functie: Psychologen en psychotherapeuten

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Psychotherapeut Angst- en Stemmingsstoornissen

Standplaats: Tilburg

Functie: Psychologen en psychotherapeuten

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Psychotherapeut Persoonlijkheidsstoornissen

Standplaats: Tilburg

Functie: Psychologen en psychotherapeuten

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Klinisch Psycholoog Persoonlijkheidsstoornissen

Standplaats: Tilburg

Functie: Psychologen en psychotherapeuten

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Verpleegkundige – High Intensive Care

Standplaats: Tilburg

Functie: Verpleegkundig/verzorgend

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Verpleegkundige – High Intensive Care

Standplaats: Breda

Functie: Verpleegkundig/verzorgend

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Verpleegkundig Specialist – Centrum Senioren Ambulant

Standplaats: Breda

Functie: Verpleegkundig/verzorgend

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Verpleegkundig Specialist – ART

Standplaats: Gehele werkgebied GGz Breburg

Functie: Verpleegkundig/verzorgend

Aantal uren: 28 - 36 uur per week

Senior Verpleegkundige – High Intensive Care

Standplaats: Tilburg

Functie: Verpleegkundig/verzorgend

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Senior Verpleegkundige – High Intensive Care

Standplaats: Breda

Functie: Verpleegkundig/verzorgend

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

AIOS Psychiatrie

Standplaats: Gehele werkgebied GGz Breburg

Functie: Opleidingsplaatsen

Aantal uren: 38 - 38 uur per week

Agogisch Medewerker Workx / Detacheringspool

Standplaats: Gehele werkgebied GGz Breburg

Functie: Sociaal agoog/GGZ agoog

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Agogisch Medewerker Workx / Flexpool

Standplaats: Gehele werkgebied GGz Breburg

Functie: Sociaal agoog/GGZ agoog

Aantal uren: 4 - 36 uur per week

Verpleegkundige Workx / Detacheringspool

Standplaats: Gehele werkgebied GGz Breburg

Functie: Verpleegkundig/verzorgend

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Verpleegkundige Workx / Flexpool

Standplaats: Gehele werkgebied GGz Breburg

Functie: Verpleegkundig/verzorgend

Aantal uren: 4 - 36 uur per week

Psychiater Volwassenen

Standplaats: Tilburg

Functie: Psychiaters en overige artsen

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Verpleegkundig Specialist - Angst- en Stemmingsstoornissen

Standplaats: Tilburg

Functie: Verpleegkundig/verzorgend

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

ANIOS Angst- & Stemming

Standplaats: Tilburg

Functie: Psychiaters en overige artsen

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Psychiater Bipolair / Angst- & stemming

Standplaats: Tilburg

Functie: Psychiaters en overige artsen

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

GZ-Psycholoog – Centrum voor Eetstoornissen

Standplaats: Tilburg

Functie: Psychologen en psychotherapeuten

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Klinisch Psycholoog – Centrum voor Eetstoornissen

Standplaats: Tilburg

Functie: Psychologen en psychotherapeuten

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Psychiater – FACT Breda Noord

Standplaats: Breda

Functie: Psychiaters en overige artsen

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Manager behandeling – Centrum Autisme voor volwassenen

Standplaats: Breda / Tilburg

Functie: Staf/Management

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Psychiater – Centrum Senioren Ambulant

Standplaats: Breda

Functie: Psychiaters en overige artsen

Aantal uren: 16 - 36 uur per week

Psychiater – Dubbele Diagnose

Standplaats: Breda / Tilburg

Functie: Psychiaters en overige artsen

Aantal uren: 28 - 28 uur per week

Klinisch Psycholoog FACT

Standplaats: Oosterhout

Functie: Psychologen en psychotherapeuten

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Verpleegkundig Specialist – Team Ontwikkeling 23-

Standplaats: Tilburg

Functie: Verpleegkundig/verzorgend

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Psychiater - Intensive Home Treatment (IHT)

Standplaats: Breda / Tilburg

Functie: Psychiaters en overige artsen

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Psychotherapeut – PersonaCura

Standplaats: Tilburg

Functie: Psychologen en psychotherapeuten

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Psychiater – PersonaCura

Standplaats: Tilburg

Functie: Psychiaters en overige artsen

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

GZ-Psycholoog – Centrum Lichaam Geest en Gezondheid

Standplaats: Tilburg

Functie: Psychologen en psychotherapeuten

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Psychotherapeut – Centrum Lichaam Geest en Gezondheid

Standplaats: Tilburg

Functie: Psychologen en psychotherapeuten

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

GZ-psycholoog – PersonaCura

Standplaats: Tilburg

Functie: Psychologen en psychotherapeuten

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Klinisch Psycholoog / Manager behandeling – Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Standplaats: Tilburg

Functie: Psychologen en psychotherapeuten

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Klinisch Psycholoog – Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Standplaats: Tilburg

Functie: Psychologen en psychotherapeuten

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Psychiater / Manager behandeling – Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Standplaats: Tilburg

Functie: Psychiaters en overige artsen

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Psychiater - Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Standplaats: Tilburg

Functie: Psychiaters en overige artsen

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige – FACT Jeugd

Standplaats: Breda

Functie: Verpleegkundig/verzorgend

Aantal uren: 24 - 28 uur per week

Interim (kinder- en jeugd) Psychiater

Standplaats: Breda / Tilburg

Functie: Psychiaters en overige artsen

Aantal uren: 24 - 24 uur per week

GZ-psycholoog – Onderwijs & Psychiatrie

Standplaats: Tilburg

Functie: Psychologen en psychotherapeuten

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Manager Behandeling Psychiater/ Klinisch Psycholoog – Centrum Jeugd

Standplaats: Tilburg

Functie: Staf/Management

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige – FACT Tilburg Noord

Standplaats: Tilburg

Functie: Verpleegkundig/verzorgend

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

ANIOS Psychiatrie

Standplaats: Gehele werkgebied GGz Breburg

Functie: Psychiaters en overige artsen

Aantal uren: 32 - 36 uur per week

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige – Centrum Senioren

Standplaats: Tilburg

Functie: Verpleegkundig/verzorgend

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

GZ-psycholoog – Centrum Senioren

Standplaats: Tilburg

Functie: Psychologen en psychotherapeuten

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Psychotherapeut – Centrum Senioren

Standplaats: Tilburg

Functie: Psychologen en psychotherapeuten

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Specialist Ouderengeneeskunde – Centrum Senioren

Standplaats: Waalwijk / evt. Tilburg

Functie: Psychiaters en overige artsen

Aantal uren: 16 - 36 uur per week

Verpleegkundige

Standplaats: Dongen / Etten-Leur / Tilburg

Functie: Verpleegkundig/verzorgend

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

ANIOS - Ouderenpsychiatrie

Standplaats: Tilburg

Functie: Psychiaters en overige artsen

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

GZ-Psycholoog – Centrum Senioren Ambulant

Standplaats: Breda

Functie: Psychologen en psychotherapeuten

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

GZ-psycholoog Angst- en Stemmingsstoornissen

Standplaats: Breda

Functie: Psychologen en psychotherapeuten

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige – Bipolair

Standplaats: Breda

Functie: Verpleegkundig/verzorgend

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige / Voorwacht Crisisdienst IHT

Standplaats: Breda / Tilburg

Functie: Verpleegkundig/verzorgend

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Psychiater - Centrum Forensische Zorg

Standplaats: Breda / Tilburg

Functie: Psychiaters en overige artsen

Aantal uren: 16 uur per week

Manager behandeling / Klinisch Psycholoog – Centrum Forensische Zorg

Standplaats: Breda / Tilburg

Functie: Psychologen en psychotherapeuten

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Klinisch Psycholoog – Centrum Forensische Zorg

Standplaats: Breda / Tilburg

Functie: Psychologen en psychotherapeuten

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

GZ-Psycholoog – Centrum Forensische Zorg

Standplaats: Breda / Tilburg

Functie: Psychologen en psychotherapeuten

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

ANIOS Angst- en Stemmingsstoornissen

Standplaats: Breda / Tilburg

Functie: Psychiaters en overige artsen

Aantal uren: 32 - 36 uur per week

Verpleegkundig Specialist - Angst- en Stemmingsstoornissen

Standplaats: Breda / Tilburg

Functie: Verpleegkundig/verzorgend

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Psychiater Bipolair

Standplaats: Tilburg

Functie: Psychiaters en overige artsen

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Manager behandeling / psychiater Centrum Veerkracht & Stabiliteit

Standplaats: Tilburg

Functie: Staf/Management

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Psychiater Persoonlijkheidsstoornissen

Standplaats: Tilburg

Functie: Psychiaters en overige artsen

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

GZ-psycholoog Persoonlijkheidsstoornissen

Standplaats: Tilburg

Functie: Psychologen en psychotherapeuten

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Psychiater Angst- en Stemmingsstoornissen

Standplaats: Breda

Functie: Psychiaters en overige artsen

Aantal uren: 16 - 24 uur per week

GZ-Psycholoog - Dubbele Diagnose

Standplaats: Breda / Tilburg

Functie: Psychologen en psychotherapeuten

Aantal uren: 16 - 16 uur per week

Verpleegkundig Specialist – Team Emotie en Persoonlijkheid

Standplaats: Breda

Functie: Verpleegkundig/verzorgend

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Verpleegkundig Specialist – Centrum Forensische Zorg

Standplaats: Breda / Tilburg

Functie: Verpleegkundig/verzorgend

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Interim Psychiater – High Intensive Care

Standplaats: Breda / Tilburg

Functie: Psychiaters en overige artsen

Aantal uren: 16 - 24 uur per week

Interim Psychiater - Centrum Autisme

Standplaats: Breda / Tilburg

Functie: Psychiaters en overige artsen

Aantal uren: 16 - 24 uur per week

GZ-psycholoog – Centrum Autisme

Standplaats: Breda / Tilburg

Functie: Psychologen en psychotherapeuten

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Klinisch Psycholoog – Centrum Autisme

Standplaats: Breda / Tilburg

Functie: Psychologen en psychotherapeuten

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Psychiater – Centrum Autisme Breda en Team ADHD 18+ Breda

Standplaats: Breda

Functie: Psychiaters en overige artsen

Aantal uren: 12 - 20 uur per week

Verpleegkundig Specialist – FACT Tilburg

Standplaats: Tilburg

Functie: Verpleegkundig/verzorgend

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

GZ-Psycholoog – FACT Tilburg

Standplaats: Tilburg

Functie: Psychologen en psychotherapeuten

Aantal uren: 32 - 36 uur per week

Verpleegkundig Specialist – FACT Oosterhout

Standplaats: Oosterhout

Functie: Verpleegkundig/verzorgend

Aantal uren: 28 - 36 uur per week

GZ-Psycholoog – FACT

Standplaats: Oosterhout

Functie: Psychologen en psychotherapeuten

Aantal uren: 24 - 32 uur per week

Psychiater - FACT en ART

Standplaats: Gehele werkgebied GGz Breburg

Functie: Psychiaters en overige artsen

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Breburg logo
Cookies op GGzBreburg.nl

GGz Breburg is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

ggzbreburg.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website;
  • de integratie van sociale media;
  • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via ggzbreburg.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.