Spring naar de content

Verpleegkundig Specialist - Dubbele Diagnose

Verpleegkundig Specialist - Dubbele Diagnose

VOF Dubbele Diagnose is een samenwerkingsverband van de GGZ Breburg en Novadic-Kentron. Werknemers van deze organisaties zullen vanuit deze organisaties bij de VOF Dubbele Diagnose worden gedetacheerd. De VOF Dubbele Diagnose heeft als doel om patiënten met zowel een ernstig psychiatrisch als ook een ernstig verslavingsprobleem te behandelen en te begeleiden. We willen hen van adequate zorg voorzien in een breed zorgaanbod. Dat betekent dat we voorzieningen hebben voor een klinische behandeling, een deeltijdbehandeling en een ambulant team dat, naast casemanagement, ook Assertive Community Treatment (een intensieve ambulante zorg vanuit het principe dat je hier als team voor verantwoordelijk bent) aanbiedt.

Wat ga je doen?

 • Je stelt (verpleegkundige) diagnoses gericht op beperkingen en handicaps en kiest op grond daarvan interventies, met name gericht op ontwikkeling en omgaan met handicaps en kwaliteit van leven, bij cliënten met ernstige en complexe problematiek;
 • Op basis van kennis en ervaring en volgens een specialistische methodiek binnen een complexe behandelcontext verricht je behandelingen. Dit kan zowel klinisch als ambulant plaatsvinden;
 • In de rol van behandelverantwoordelijke (regiebehandelaar), voer je de regie en bewaak je de voortgang en de afstemming van de individuele zorg en initieer je ketenzorg ten behoeve van toegewezen cliënten;
 • Je adviseert en overlegt met andere hulpverleners met inachtneming van de eigen beroepsverantwoordelijkheid, neemt deel aan behandelbesprekingen en draagt zorg voor afstemming met de cliënt en zijn systeem;
 • Zowel mondeling als schriftelijk evalueer en rapporteer je over de voortgang en de resultaten aan het multidisciplinair behandelteam;
 • Volgens protocol en in nauw overleg met de medicus schrijf je medicatie voor;
 • Verwijzers, hulpverleners en zo nodig andere betrokkenen informeer je over het verloop en resultaat van de behandeling met inachtneming van de beroepscode;
 • De (cliënten)dossiers en de uit de functie voortvloeiende administratie houd je bij: schriftelijke rapportages, verslagen, behandelevaluaties, eventuele overdrachten en ontslagbrieven van de cliënten;
 • Je draagt zorg voor de juiste verstrekking van de gegevens m.b.t. de zorgregistratie en aan derden.

Hoe ziet jouw werkomgeving eruit?

Ons multidisciplinair team bestaat uit enthousiaste medewerkers die staan voor hun taak en willen meedenken over het ontwikkelen van nog betere en adequatere zorg. Dit bereiken we middels intensieve samenwerking met externe partners en door intensieve scholing. De speerpunten binnen de VOF zijn deskundigheid, visieontwikkeling en samenwerking.

Meer informatie over de VOF is te vinden op de website van Dubbele Diagnose.

Wat breng je mee?

 • Een geldige BIG-registratie als Verpleegkundig Specialist GGZ;
 • Actuele kennis van therapeutische deeltechnieken en de meest voorkomende psychofarmaca, inclusief bijwerkingen;
 • Ervaring in het werken met cliënten die zowel psychiatrische als verslavingsproblemen hebben;
 • Kennis van ethiek, wet en regelgeving, WGBO en BOPZ, alsmede van procedures en protocollen binnen het instellings- en behandelbeleid;
 • Ervaring met het werken met automatiserings- en tekstverwerkingsprogramma’s.

Wat bieden wij jou?

Een dienstverband bij de VOF DD Novadic-Kentron/GGz Breburg, waarbij ruimte is voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. We bieden je daarnaast betrokken teams en management waarin enthousiasme, onderlinge verbondenheid en samen leren en ontwikkelen hoog in het vaandel staan. De functie is ingeschaald in FWG 65 (minimaal €3.266,- en maximaal €5.126,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband). Je hebt recht op een vaste eindejaarsuitkering, tegemoetkoming reiskosten, meerkeuzesysteem secundaire arbeidsvoorwaarden en een goede pensioenregeling. Overige arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO GGZ.

Nieuwsgierig geworden?

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Jessie Nijman, Manager Bedrijfsvoering, tel. 06-52659961 of met Coos Meester, verpleegkundig specialist, tel; 06-50490523 of met Esther Kroes, verpleegkundig specialist, tel; 06-82014078. Maak gebruik van de button op deze pagina voor het doorsturen van je cv en toelichting. Sollicitaties per mail kunnen niet in behandeling worden genomen.

Bijzonderheden

We bieden je een contract voor onbepaalde tijd.

Interne en externe sollicitaties worden tegelijkertijd in behandeling genomen. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang.

Acquisitie op deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Meerdere bestanden in 1 keer selecteren mogelijk

GGz Breburg is een specialistische GGZ-zorgaanbieder in Midden- en West-Brabant. We bieden de best passende specialistische behandeling en ondersteuning. Deskundig, met aandacht, doortastend en in samenwerking met partners in de zorg. Deze zorg bieden we waar het kan in de eigen omgeving, dicht bij huis, bijvoorbeeld door het inzetten van e-health. Ruim 1800 medewerkers en 250 vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor ongeveer 11.000 cliënten per jaar, in een organisatie die altijd volop in ontwikkeling is.

Breburg logo
Cookies op GGzBreburg.nl

GGz Breburg is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

ggzbreburg.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

 • het optimaliseren van de website;
 • de integratie van sociale media;
 • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via ggzbreburg.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.