Femke Dirkx is verpleegkundig specialist binnen de langdurige psychiatrie en volgt daarnaast een traineeship tot opleider.

“Ik heb bewust gekozen voor de langdurige psychiatrie, omdat ik denk dat de ‘core business’ van een verpleegkundige het ondersteunen en stimuleren van mensen in het omgaan met de gevolgen van hun stoornis is.”

Het is vallen en opstaan, samen stappen zetten

"Iemand met een psychiatrische stoornis kan prima gezond zijn als diegene goed met uitdagingen weet om te gaan. Gezondheid gaat vooral over het omgaan met de stoornis en de uitdagingen die daarbij komen kijken. De focus ligt steeds meer op het bieden van hoop, perspectief, geluk en het omgaan met de stoornis en dat is precies wat verpleegkundigen kunnen bijdragen. Aan de slag gaan om de kwaliteit van leven en participatie aan te pakken in de context waarin iemand leeft", vertelt Femke.

Geen korte termijn denken

"Bij ART is dat ook het zwaartepunt, het gaat niet meer om korte behandelingen. We zijn nu juist constant bezig met de vraag: ‘hoe ga je er structureel mee om? Wat lukt wel en wat lukt niet?’. Het is vallen en opstaan, samen stappen zetten. Dat is wat mij betreft waar het naar toe gaat in het nieuwe werken op het gebied van de langdurige psychiatrie. Hier liggen de uitdagingen om je vak ten volle te benutten, dus daarom zou ik zeggen: ‘als je echt van uitdagingen houdt, kom hier werken!"

Herstel

"Onder herstel valt een aantal pijlers. Het gaat over de ziekte, maar ook over herstel van activiteit. Oftewel, wat deed je vroeger? Lukt dat nog steeds of zijn er andere dingen die je nu kunt doen? Daarnaast gaat het over participatie, dus hoe zorgen we ervoor dat iemand weer kan meedoen met de maatschappij. Dat is een heel lang en moeilijk proces. De laatste pijler is het herstel van de persoon. Daarin is eenzaamheid terugdringen en je eigen krachten leren ontdekken het belangrijkst."

ART

"Binnen ART zien we dat de cliënten vaak gestagneerd zijn in het herstel op één of alle onderdelen. Ze hebben ooit wel stappen gemaakt of geprobeerd te maken, maar dat is niet gelukt. Vaak weten die cliënten niet meer waar ze vroeger goed in waren of hebben ze geen daginvulling of hoop meer. Juist voor die cliënten is ART ontwikkeld. Met ART denken we dat cliënten, binnen een tijdspanne van drie jaar, samen met de familie en andere naasten weer stappen kunnen maken."

Innovatie

"Volgens mij loopt GGz Breburg voorop als het gaat om inhoudelijke innovaties. We waren één van de eerste met HIC en we zijn landelijk nu ook kartrekker van ART. Aangezien andere instellingen nu ook zijn aangehaakt, denk ik dat we daar onderscheidend in zijn. We zijn echt bezig met de vraag: hoe kunnen we de kwaliteit van zorg verder verbeteren en hoe kunnen we daar innovatieve projecten aan koppelen?"