Samen bouwen aan betere geestelijke gezondheidszorg

Wil jij werken bij een voorloper in de ggz? Waar ruimte is voor persoonlijke groei en ontwikkeling en waar we écht kijken naar de mens? Bouw dan mee aan mentale gezondheid.

Stap voor stap bouwen aan betere ggz

GGz Breburg is voorloper in de ggz en heeft als pionier meerdere ontwikkelingen in gang gezet. We zijn niet bang voor vernieuwing, omdat we werken vanuit jarenlange kennis en kunde. Dat lieten we afgelopen jaren onder andere zien met:

 • Intensive Home Treatment 'Herstellen doe je thuis en met de mensen die belangrijk voor je zijn'. Met dit statement gaven we uitvoering aan een nieuwe vorm van acute zorg gebaseerd op de uitgangspunten uit de herstelvisie en positieve gezondheid. 
 • HIC We voerden als eerste GGz-instelling High & Intensive Care (HIC) in, een nieuwe manier van crisiszorg zonder separeren. Psychiatrische patiënten die agressief zijn, worden niet langer in een isoleercel opgesloten. Het einde van een tijdperk, en dat markeerden we met een kunstwerk: negen deuren van isoleercellen die in een cirkel staan opgesteld op het Breburg-terrein, aan de Ringbaan Oost in Tilburg.
 • ART We ontwikkelden met steun van landelijke experts en andere instellingen een nieuwe aanpak voor de langdurige klinische zorg: Active Recovery Triad (ART)

Nieuwste ontwikkeling: Mentale Gezondheidscentra

GGz Breburg beweegt letterlijk dichter naar cliënten, verwijzers en partners in het sociaal domein toe. Met de inrichting van Mentale Gezondheidscentra in Midden- en West-Brabant gaan we voor een wijkgerichte en vraaggerichte aanpak. Hiermee brengen we onze expertise op het gebied van geestelijke gezondheidszorg naar voren en kan sneller de juiste zorg worden ingezet. Bovendien wordt de zorg meer samen met de cliënt, zijn naasten en andere partijen vormgegeven.     

Strategische Koers: een nieuwe manier van werken

De nieuwe werkwijze die we introduceren met de Mentale Gezondheidscentra vraagt om een cultuur en gedragsverandering. We behouden wat goed is én leren er iets bij. Zo werken we van:

 • Aanbodgericht naar vraaggericht
 • Analyserende vragen naar faciliterende vragen
 • Eilanden cultuur naar samenwerkend integraal intern en in de keten
 • Cliënt alleen naar cliënt en zijn naasten
 • DSM als enige verklaring naar wie ben jij en wat is jouw verhaal?

 

Bouw mee 

Ook willen we in deze beweging naar meer aandacht voor de medewerker. Want samen staan we het sterkst. Daarom staan we aan de vooravond van een nieuw besturingsmodel. We kiezen voor teamleiders die dichtbij de zorgprofessionals staan en een kleinere span-of-support hebben dan managers nu hebben. Zij kunnen de zorgprofessionals aandacht geven en ze beter ondersteunen bij het doen van hun werk. Bovendien komt meer regie bij teams en hun teamleider te liggen.

Waarom moet het anders? 

De ggz kent nog te veel schotten. Samenwerking - intern of extern - is niet altijd vanzelfsprekend. Dat maakt het moeilijker om de best mogelijke zorg te bieden aan cliënten. Aandacht is een belangrijk uitgangspunt voor de nieuwe managementstructuur. We willen onze professionals optimaal ondersteunen om met efficiëntie en plezier hun werk kunnen doen. 

Coachende teamleider

In de nieuwe structuur willen we werken met coachende teamleiders die een kleinere span of support hebben en daardoor een echte ‘aandachtsrol’ kunnen hebben; hun focus ligt op het faciliteren van de teams en de teamleden. Daarnaast kiezen we voor een duale managementinvulling, waarbij managers verantwoordelijk zijn voor meerdere teams met teamleiders (waar passend regionaal gebonden). 

Onze nieuwe teamleiders geven coachend sturing aan multidisciplinaire teams. Dichtbij en samen met het team worden beslissingen genomen over hoe uitvoering te geven aan de inhoudelijke en bedrijfsmatige doelen. Teamleiders werken mee aan het meerjarenbeleidsplan 'Samen het sterkst in mentale gezondheid' en vertalen de impact hiervan naar (inhoudelijk) beleid.


 Met deze nieuwe structuur bewegen we naar een organisatie die: 

       • Optimaal de ruimte geeft aan het centraal stellen van de cliënt
       • Zo eenvoudig mogelijk is met zo min mogelijk schotten 
       • Samenwerking bevordert
       • Professionals de ruimte en aandacht geeft én ze zo goed mogelijk ondersteunt bij het doen van hun werk.

Dit is waar we voor staan

Werken bij GGz Breburg betekent werken volgens onze 4 leidende principes. Wij geloven dat deze pijlers ons helpen ons werk zo leuk én waardevol mogelijk te maken. Wij verwachten van onze teamleiders om deze principes te vertalen in het verhogen van de professionaliteit. 

 1. We doen het samen
 2. We zorgen voor onszelf en voor elkaar
 3. Professionals nemen en krijgen de ruimte
 4. We gaan voor zinnig en radicaal simpel

Herken jij jezelf hierin én wil jij meebouwen aan het nieuwe GGz Breburg? Bekijk dan onze vacature voor teamleider.

   

Value cannot be null. Parameter name: mediaItem

Breburg logo
Cookies op GGzBreburg.nl

GGz Breburg is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

ggzbreburg.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

 • het optimaliseren van de website;
 • de integratie van sociale media;
 • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via ggzbreburg.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.