Verpleegkundig Specialist GGz

Jaarlijks starten bij GGz Breburg drie verpleegkundigen met de opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGz (GGz VS). Het cursorische gedeelte van de opleiding wordt verzorgd in het opleidingscentrum van de opleidingsinstelling GGz VS in Utrecht.

De opleiding tot GGz VS duurt drie jaar voltijds (36 uur) en start jaarlijks in januari. GGz Breburg vormt een opleidingsconsortium met GGZ Westelijk Noord Brabant (zij beschikken over drie opleidingsplekken).

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Het zwaartepunt van de driejarige opleiding ligt bij het praktijkonderwijs. Eén dag per week krijg je theorielessen. Je maakt deel uit van een uitgebreid landelijk netwerk en krijgt les van professionals, die op de werkvloer hun sporen verdiend hebben. Je verdiept je in diagnostiek en behandelingen in de cliëntenzorg en stelt de behandeling bij op grond van de resultaten. Je leert een onderzoek op te zetten en uit te voeren. In de directe zorg leer je over innovatie en zorgbeleid, preventie en consultatie. Je besteedt aandacht aan coaching en deskundigheidsbevordering.

In het tweede jaar doe je een masterproof onderzoek en in het derde jaar integreer je verworven inzichten en doe je de masterproof behandelverantwoordelijkheid. In alles wat je doet werk je samen met je praktijkopleider in een meester – gezelverhouding. Praktijkervaring en theorie komen samen in producten die ten behoeve van de opleiding moeten worden aangeleverd.

Je werkzaamheden

De werkzaamheden zijn grotendeels onder te verdelen in drie belangrijke pijlers die het Verpleegkundig Specialisme typeren: (hoofd)behandelaarschap, (met daarin vertegenwoordigd farmacologie en somatisch onderzoek), coaching en deskundigheidsbevordering en onderzoek en innovatie.

Je levert verpleegkundige behandeling en begeleiding aan cliënten met complexe GGz-problematiek. Vanuit een autonome verantwoordelijkheid geef je leiding en sturing aan het verpleegkundig kwaliteitsbeleid en aan de ontwikkeling van nieuwe verpleegkundige zorg- en hulpverleningsconcepten op centrum- en instellingsniveau. Je bent betrokken bij praktijkgericht onderzoek en je coacht en informeert de achterban in de professionalisering van hun vak. Je werkt 28 uur op de werkvloer en gaat 8 uur per week naar school.

Welke vooropleiding heb je nodig?

Om in aanmerking te komen voor de opleiding dien je bij voorkeur een kandidaat vanuit GGz Breburg te zijn, zij krijgen voorrang boven externe kandidaten.

Je dient een uitgebreide sollicitatieprocedure te doorlopen zowel bij de opleidingsinstantie als bij de opleiding, een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatie. Tevens dien je een bewijs van bovengemiddeld functioneren en 5 jaar ervaring op HBO niveau als verpleegkundige te overleggen.

Gezien de schaarste in opleidingsplekken worden de beste kandidaten voorgedragen.

Titel na diplomering

Als je deze opleiding volgt, heb je een aanstelling als Verpleegkundige In Opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ (GGz VSio).

De opleiding is erkend als Master of Science en leidt op tot inschrijving in het specialistenregister van de BIG (artikel 14).

Hogeschoolvariant

Wij geloven in breed opleiden, daarom bieden we naast deze driejarige praktijkvariant ook de Hogeschool variant aan interne medewerkers, waarbij men in twee jaar op de werkplek, verdieping in het vak van verplegen kan brengen tot op Verpleegkundig Specialisten niveau. Voor deze route hebben we maximaal drie opleidingsplekken beschikbaar. Hoewel de opleidingscriteria uit dezelfde drie hoofdpijlers als de driejarige variant bestaan wordt het leren anders vormgegeven. De Hogeschool bepaalt opdrachten die je op je eigen werkplek vorm en inhoud geeft, waarbij je begeleid wordt door een werkbegeleider en een docent vanuit de Hogeschool. De praktijkopleider draagt zorg voor het organiseren van een goed opleidingsklimaat en is aanspreekpunt voor de Hogeschool.

Voorwaarde voor het volgen van deze route is dat de manager, de praktijkopleider en de Hogeschool allen akkoord moeten zijn met de voordracht van jou als kandidaat. Er kan een wachtlijst worden gehanteerd voor deze route.

Inschrijven bij een Hogeschool betekent dus uitdrukkelijk niet dat je automatisch kunt starten bij ons. Het vraagt een breed draagvlak op dit in de praktijk tot een succes te maken en vraagt dus ook de nodige voorbereiding. De opleiding start jaarlijks in september.

EVC route

Incidenteel participeren we ook in EVC routes (Eerder Verworven Competenties) voor senior SPV en wetenschappers.

Interesse?

Meer informatie kun je vinden op de www.ggzvs.nl of bij de opleider voor Verpleegkundig Specialist GGz van GGz Breburg, f.dirkx@ggzbreburg.nl.

 

Zo werken wij bij GGz Breburg. Dit zijn onze verhalen

Ervaringsverhalen

Verpleegkundig specialist Femke Dirkx:

"Het is vallen en opstaan, samen stappen zetten"

Femke Dirkx is verpleegkundig specialist binnen de langdurige psychiatrie en volgt daarnaast een traineeship tot opleider. Lees haar verhaal.

Lees verder

Psychiater: Jan van Borssum Waalkes

“Als je iets wil binnen GGz Breburg, kan het.”

Jan van Borssum Waalkes is psychiater bij GGz Breburg en gaat op 31 december a.s. met pensioen. Wij spraken met Jan over zijn werk als psychiater en over de toekomst van de psychiatrie.

Lees verder

GZ-psycholoog Gabriela Sempértegui:

'Wat we belangrijk vinden in het team is dat de lijntjes kort zijn, dat er gelijkwaardig contact is’’

Het Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG) behandelt patiënten die kampen met een combinatie van lichamelijke en psychische klachten. We spraken met Psychiater Jonna van Eck van der Sluijs en GZ-psycholoog Gabriela Sempértegui over hun werk.

Lees verder
Breburg logo
Cookies op GGzBreburg.nl

GGz Breburg is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

ggzbreburg.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website;
  • de integratie van sociale media;
  • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via ggzbreburg.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.